ZS.223 AL-FALAH MUSLIM ZS.250 AL-HUDA SS ZS.242 AL-IHSAN GIRLS
ZS.224 AL-MUBARAK ZS.259 AL-QUWIYYI ZS.214 AL-RIYAMI ACADEMY
ZS.133 ALI KHAMIS CAMP ZS.292 AMBASHA ISLAMIC SCHOOL ZS.249 AMINI ISLAMIC
ZS.091 BAMBI ZS.228 BEIT-EL-RAS ZS.002 BEN-BELLA
zs.288 BUBUBU MPYA ZS.072 BUMBWINI ZS.147 BWAGAMOYO
ZS.023 BWEFUM ZS.123 BWEJUU ZS.168 CCK KIUYU
ZS.054 CHAANI ZS.190 CHAMBANI ZS.176 CHANJAMJAWIRI
ZS.094 CHARAWE ZS.255 CHARITY SEK ZS.154A CHASASA ’A’
ZS.154B CHASASA ’B’ ZS.108 CHEJU ZS.204 CHOKOCHO
ZS.034 CHUINI ZS.033 CHUKWANI ZS.014 CHUMBUNI
ZS.207 CHWAKA ZS.084 CHWAKA ZS.166 CHWAKA TUMBE
ZS.148 CHWALE ZS.252 CONNECTING CONTINENT ZS.073 DONGE
ZS.188 DR. OMAR A. JUMA ZS.092 DUNGA SEKONDARI ZS.215 ENGLISH SPEAKING
ZS.251 FARAHEDY ZS.017 FARAJA ZS.232 FEZA
ZS.189 FIDEL CASTRO ZS.006 FORODHANI ZS.074 FUJONI
ZS.060 FUKUCHANI ZS.140 FUNDO ZS.024 FUONI
ZS.180 FURAHA ZS.061 GAMBA ZS.131 GANDO
ZS.101 GHANA zs.285 GOOD HOPE LEARNING CENTRE ZS.007 HAILE SELASSIE
ZS.008 HAMAMNI ZS.310 HAPPY BABY ZS.227 HIFADHI
ZS.244 HIGH-VIEW INT ZS.011 HURUMZI ZS.256 ISTIQAMA MKANJUNI
ZS.114 JAMBIANI ZS.009 JANG’OMBE ZS.098 JENDELE
ZS.057 JONGOWE ZS.106 JUMBI ZS.126 K/DIMBANI
ZS.197 K/PANZA ZS.042 KAMA ZS.065 KANDWI
ZS.138 KANGAGANI ZS.194 KANGANI ZS.271 KARIBU SCHOOL
ZS.193 KENGEJA ZS.210 KENGEJA UFUNDI ZS.039 KIANGA
ZS.096 KIBELE ZS.063 KIBENI ZS.085 KIBOJE
ZS.036 KIBONDENI ZS.059 KIBUYUNI ZS.290 KIDAGONI SECONDARY SCHOOL
ZS.110 KIDIMNI ZS.010 KIDONGO CHEKUNDU ZS.053 KIDOTI
ZS.283 KIEMBESAMAKI ’A’ ISLAMIC SCHOOL ZS.025 KIEMBESAMAKI ’B’ ZS.064 KIGUNDA
ZS.058 KIJINI ZS.152 KIJUMBANI ZS.104 KIKUNGWI
ZS.174 KILINDI PEMBA ZS.062 KILINDI UNGUJA ZS.080 KILOMBERO
ZS.164 KINOWE ZS.040 KINUNI ZS.161 KINYASINI ’P’
ZS.047 KINYASINI UNGUJA ZS.004 KIPONDA ZS.028 KISAUNI
ZS.078 KITOPE ZS.157 KIUYU ZS.077 KIWENGWA
ZS.079 KIYONGWE ZS.142 KIZIMBANI PEMBA ZS.116 KIZIMKAZI
ZS.146 KOJANI ZS.026 KOMBENI ZS.155 KONDE
ZS.118 KUSINI ZS.178 KWALE zs.287 KWARARA SECONDARY
ZS.020 LANGONI ZS.149 LIMBANI ZS.222 LSO/ROYAL INT SCHOOL
ZS.019 LUMUMBA ZS.136 M/MDOGO ZS.151 MABATINI
ZS.102 MACHUI ZS.254 MADRASAT HUDA ISLAMIYA ZS.187B MADUNGU ’B’
ZS.187A MADUNGU A ZS.208 MAENDELEO ZS.247 MAHAD ISTIQAMA
ZS.075 MAHONDA ZS.163 MAKANGALE ZS.076 MAKOBA
ZS.205 MAKOMBENI ZS.143 MAKONGENI ZS.199 MAKOONGWE
ZS.119 MAKUNDUCHI ZS.069 MAPINDUZI CHAANI ZS.105 MARUMBI
ZS.055 MATEMWE ZS.037 MAUNGANI ZS.209 MAUWANI
ZS.291 MAZIWANI ZS.243 MBARALI PRE ZS.071 MBUYU TENDE
ZS.043 MBUZINI ’U’ ZS.182 MBUZINI ’P’ ZS.229 MEMON ACADEMY
ZS.021 MFENESINI ZS.082 MGAMBO ZS.165 MGOGONI
ZS.097 MICHAMVI ZS.201 MICHENZANI ZS.158 MICHEWENI
ZS.045 MIKINDANI DOLE ZS.018 MIKUNGUNI ZS.144 MINUNGWINI
ZS.141 MITIULAYA ZS.107 MIWANI ZS.203 MIZINGANI
ZS.195 MKANYAGENI ZS.048 MKWAJUNI ZS.070 MLIMANI MATEMWE
ZS.100 MPAPA ZS.016 MPENDAE ZS.162 MSUKA
ZS.191 MTAMBILE ZS.202 MTANGANI ZS.120 MTENDE
ZS.044 MTONI KIDATU ZS.041 MTONI KIGOMENI ZS.029 MTOPEPO
ZS.117 MTULE ZS.003 MUEMBE LADU ZS.273 MUNAA
ZS.128 MUUNGONI ZS.121 MUYUNI ZS.200 MWAMBE
ZS.030 MWANAKWEREKWE ’B’ ZS.031 MWANAKWEREKWE ’C’ ZS.083 MWANDA
ZS.035 MWENGE ZS.086 MWERA ZS.226 MWERA SUPER
ZS.150 MZA/TAKAO ZS.185 NDAGONI ZS.087 NDIJANI
ZS.170 NG’AMBWA ZS.049 NUNGWI ZS.015 NYERERE
ZS.137 OLE ZS.056 P/MCHANGANI ZS.122 PAJE
ZS.050 PALE ZS.130 PANDANI ZS.129 PETE
ZS.237 PHILTER FEDERAL ZS.135 PIKI ZS.181 PONDEANI
ZS.112 PONGWE MWERA ZS.109 PONGWE PWANI ZS.051 POTOA
ZS.177 PUJINI ZS.225 RAUDHA ACADEMY ZS.032 REGEZAMWENDO
ZS.173 SHAMIANI ZS.139 SHENGEJUU ZS.160 SHUMBA
ZS.311 SIZINI ZS.218 SUFA ZS.167 SUN CITY
ZS.234 TRIFONIA ACADEMY ZS.052 TUMBATU ZS.156 TUMBE
ZS.001 TUMEKUJA ZS.111 TUNGUU ZS.103 UBAGO
ZS.095 UKONGORONI ZS.145 UKUNJWI ZS.206 UKUTINI
ZS.093 UMBUJI ZS.113 UMOJA UZINI ZS.088 UNGUJA UKUU
ZS.246 UNIQUE LEARNING ZS.134 UONDWE ZS.081 UPENJA
ZS.089 UROA ZS.132B UTAANI ’B’ ZS.132A UTAANI A
ZS.179 UWANDANI ZS.196 UWELENI ZS.090 UZI
ZS.183 VIKUNGUNI ZS.172 VITONGOJI ZS.198 WAMBAA
ZS.175 WESHA ZS.248 WETE ISLAMIC ZS.153A WETE SEKONDARI ’A’
ZS.159 WINGWI ZS.046 ZANZIBAR COMMERCIAL ZS.169 ZIWANI
FII(2016)