ZS.223 AL-FALAH MUSLIM ZS.238 AL-HARAMYN INT ZS.245 AL-HIDAYA ISLAMIC
ZS.250 AL-HUDA SS ZS.242 AL-IHSAN GIRLS ZS.133 ALI KHAMIS CAMP
ZS.292 AMBASHA ISLAMIC SCHOOL ZS.091 BAMBI ZS.228 BEIT-EL-RAS
ZS.002 BEN-BELLA ZS.217 BILALI ISLAMIC zs.286 BRILLIANT ACADEMY
ZS.022 BUBUBU ZS.072 BUMBWINI ZS.147 BWAGAMOYO
ZS.023 BWEFUM ZS.123 BWEJUU ZS.168 CCK KIUYU
ZS.054 CHAANI ZS.190 CHAMBANI ZS.176 CHANJAMJAWIRI
ZS.094 CHARAWE ZS.154A CHASASA ’A’ ZS.154B CHASASA ’B’
ZS.108 CHEJU ZS.204 CHOKOCHO ZS.034 CHUINI
ZS.033 CHUKWANI ZS.014 CHUMBUNI ZS.207 CHWAKA
ZS.084 CHWAKA ZS.166 CHWAKA TUMBE ZS.148 CHWALE
ZS.252 CONNECTING CONTINENT ZS.073 DONGE ZS.188 DR. OMAR A. JUMA
ZS.092 DUNGA SEKONDARI ZS.215 ENGLISH SPEAKING ZS.251 FARAHEDY
ZS.253 FAROUK AKTAS MUSLIM ZS.189 FIDEL CASTRO ZS.006 FORODHANI
ZS.230 FRANCIS MARIA ZS.074 FUJONI ZS.060 FUKUCHANI
ZS.140 FUNDO ZS.024 FUONI ZS.180 FURAHA
ZS.061 GAMBA ZS.131 GANDO ZS.101 GHANA
ZS.216 GLORIUS ACADEMY ZS.007 HAILE SELASSIE ZS.008 HAMAMNI
ZS.241 HIGH PERFORMANCE ZS.219 HIGH SCHOOL SSP ZS.244 HIGH-VIEW INT
ZS.011 HURUMZI ZS.221 J.K.U ZS.114 JAMBIANI
ZS.009 JANG’OMBE ZS.098 JENDELE ZS.057 JONGOWE
ZS.240 JUBA ISLAMIC ZS.106 JUMBI ZS.126 K/DIMBANI
ZS.197 K/PANZA ZS.042 KAMA ZS.065 KANDWI
ZS.138 KANGAGANI ZS.194 KANGANI ZS.193 KENGEJA
ZS.039 KIANGA ZS.096 KIBELE ZS.063 KIBENI
ZS.085 KIBOJE ZS.036 KIBONDENI ZS.059 KIBUYUNI
ZS.110 KIDIMNI ZS.010 KIDONGO CHEKUNDU ZS.053 KIDOTI
ZS.025 KIEMBESAMAKI ’B’ ZS.064 KIGUNDA ZS.058 KIJINI
ZS.152 KIJUMBANI ZS.104 KIKUNGWI ZS.174 KILINDI PEMBA
ZS.062 KILINDI UNGUJA ZS.080 KILOMBERO ZS.164 KINOWE
ZS.040 KINUNI ZS.161 KINYASINI ’P’ ZS.047 KINYASINI UNGUJA
ZS.004 KIPONDA ZS.028 KISAUNI ZS.078 KITOPE
ZS.157 KIUYU ZS.192 KIWANI ZS.077 KIWENGWA
ZS.079 KIYONGWE ZS.142 KIZIMBANI PEMBA ZS.116 KIZIMKAZI
ZS.146 KOJANI ZS.026 KOMBENI ZS.155 KONDE
ZS.118 KUSINI ZS.178 KWALE ZS.012 KWAMTIPURA
ZS.276 KWARARA PRIVATE zs.287 KWARARA SECONDARY ZS.020 LANGONI
ZS.233 LAUREATE INT ZS.149 LIMBANI ZS.019 LUMUMBA
ZS.136 M/MDOGO ZS.151 MABATINI ZS.102 MACHUI
ZS.187B MADUNGU ’B’ ZS.187A MADUNGU A ZS.208 MAENDELEO
ZS.247 MAHAD ISTIQAMA ZS.075 MAHONDA ZS.163 MAKANGALE
ZS.076 MAKOBA ZS.205 MAKOMBENI ZS.143 MAKONGENI
ZS.199 MAKOONGWE ZS.119 MAKUNDUCHI ZS.069 MAPINDUZI CHAANI
ZS.105 MARUMBI ZS.055 MATEMWE ZS.037 MAUNGANI
ZS.209 MAUWANI ZS.071 MBUYU TENDE ZS.043 MBUZINI ’U’
ZS.182 MBUZINI ’P’ ZS.021 MFENESINI ZS.082 MGAMBO
ZS.165 MGOGONI ZS.097 MICHAMVI ZS.201 MICHENZANI
ZS.158 MICHEWENI ZS.045 MIKINDANI DOLE ZS.144 MINUNGWINI
ZS.141 MITIULAYA ZS.107 MIWANI ZS.203 MIZINGANI
ZS.195 MKANYAGENI ZS.048 MKWAJUNI ZS.070 MLIMANI MATEMWE
ZS.257 MNEMONIC ACADEMY ZS.220 MOMBASA CENTRAL ZS.100 MPAPA
ZS.016 MPENDAE ZS.162 MSUKA ZS.191 MTAMBILE
ZS.202 MTANGANI ZS.120 MTENDE ZS.044 MTONI KIDATU
ZS.041 MTONI KIGOMENI ZS.029 MTOPEPO ZS.117 MTULE
ZS.003 MUEMBE LADU ZS.128 MUUNGONI ZS.121 MUYUNI
ZS.200 MWAMBE ZS.027 MWANAKWEREKWE ’A’ ZS.031 MWANAKWEREKWE ’C’
ZS.083 MWANDA ZS.035 MWENGE ZS.086 MWERA
ZS.150 MZA/TAKAO ZS.185 NDAGONI ZS.087 NDIJANI
ZS.170 NG’AMBWA ZS.049 NUNGWI ZS.015 NYERERE
ZS.235 NYUKI ZS.137 OLE ZS.056 P/MCHANGANI
ZS.122 PAJE ZS.050 PALE ZS.130 PANDANI
ZS.129 PETE ZS.135 PIKI ZS.181 PONDEANI
ZS.112 PONGWE MWERA ZS.109 PONGWE PWANI ZS.051 POTOA
ZS.177 PUJINI ZS.032 REGEZAMWENDO ZS.239 S.O.S HERMANN
ZS.173 SHAMIANI ZS.284 SHAMUSLEIY ACADEMY ZS.139 SHENGEJUU
ZS.160 SHUMBA ZS.311 SIZINI ZS.258 ST. MONICA
ZS.212 STONE TOWN ZS.213 SUNNI MADRESSA ZS.289 THE MOUNTAIN OF HILL
ZS.052 TUMBATU ZS.156 TUMBE ZS.111 TUNGUU
ZS.103 UBAGO ZS.095 UKONGORONI ZS.145 UKUNJWI
ZS.206 UKUTINI ZS.093 UMBUJI ZS.113 UMOJA UZINI
ZS.088 UNGUJA UKUU ZS.246 UNIQUE LEARNING ZS.134 UONDWE
ZS.081 UPENJA ZS.089 UROA ZS.132B UTAANI ’B’
ZS.132A UTAANI A ZS.179 UWANDANI ZS.196 UWELENI
ZS.090 UZI ZS.183 VIKUNGUNI ZS.172 VITONGOJI
ZS.198 WAMBAA ZS.175 WESHA ZS.153A WETE SEKONDARI ’A’
ZS.282 WILLEY ACADEMY ZS.159 WINGWI ZS.046 ZANZIBAR COMMERCIAL
ZS.231 ZANZIBAR PROGRASIVE ZS.169 ZIWANI
FII(2017)