WILAYA YA WETE - MACHI,2016
SKULI ZA SERIKALI
S/N JINA LA SKULI NGAZI YA ELIMU IDADI YA WANAFUNZI IDADI YA WALIMU NAMBARI YA SIMU YA M/MKUU SHEHIA
MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI WU WK WU WK
1 M/ULAYA MAANDALIZI     76 84 0 5 774370797 SELEMU
2 M/K/JADIDA MAANDALIZI     97 102 0 9 773668100 JADIDA
3 KIUNGONI MAANDALIZI MSINGI   164 172 2 2 773535965 KIUNGONI
4 KOKOTA MAANDALIZI MSINGI   91 73 5 0 774374470 JUNGUNI
5 MJANANZA MAANDALIZI MSINGI   255 206 2 5 773862137 NJUGUNI
6 KINYASINI MAANDALIZI MSINGI   406 343 6 12 777499311 KINYASINI
7 BOPWE MAANDALIZI MSINGI   337 349 3 18 773077105 BOPWE
8 MKOTE MAANDALIZI MSINGI   215 180 2 10 773405298 JUNGUNI
9 MJINI KIUYU MAANDALIZI MSINGI   317 250 7 5 777842849 MINUNGWINI
10 GANDO  MAANDALIZI MSINGI   198 219 4 6 773640456 GANDO
11 KANGAGANI MAANDALIZI MSINGI   459 479 6 20 777851805 KANGAGANI
12 M/MDOGO MAANDALIZI MSINGI   752 702 15 19 777861278 M/MDOGO
13 CHWALE MAANDALIZI MSINGI   497 464 10 10 774131764 CHWALE
14 MINUNGWINI MAANDALIZI MSINGI   1012 907 8 24 772179001 KIGONGONI
15 SHENGEJUU MAANDALIZI MSINGI   698 703 14 12 777347666 SHENGEJUU
16 DAYA MAANDALIZI MSINGI   170 177 5 4 773768427 MTAMBWE KASKAZINI
17 PIKI MAANDALIZI MSINGI   467 438 7 9 777436369 PIKI
18 UONDWE MAANDALIZI MSINGI   758 683 9 18 772338959 MTAMBWE KASKAZINI
19 KIZIMBANI MAANDALIZI MSINGI   636 637 4 25 773069088 KIZIMBANI
20 JOJO MAANDALIZI MSINGI   406 348 9 6 777225529 M/MDOGO
21 LIMBANI MAANDALIZI MSINGI   333 318 2 19 779715456 LIMBANI
22 PANDANI MAANDALIZI MSINGI   549 601 10 12 777230263 PANDANI
23 UVINJE   MSINGI   49 58 5 1 777437592 GANDO
24 FINYA   MSINGI   242 268 3 7 773164079 FINYA
25 JADIDA   MSINGI   893 971 4 36 773076482 JADIDA
26 M/ULAYA   MSINGI   666 693 15 16 777969667 SELEMU
27 UKUNJWI MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 276 300 7 21 777840245 UKUNJWI
28 MZAM/TAKAO MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 456 473 5 16 777840245 MZ/TAKAO
29 KOJANI MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 655 589 14 6 777851068 KOJANI
30 B/MOYO MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 437 385 7 1 777452579 PIKI
31 MABATINI MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 532 516 8 13 777439766 JUNGUNI
32 KISIWANI MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 534 515 3 6 773695760 KISIWANI
33 MAZIWANI MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 183 171 9 1 777462582 MAZIWANI
34 MGOGONI MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 395 368 12 3 777426424 MGOGONI
35 FUNDO MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 513 521 8 2 774331788 FUNDO
36 MAKONGENI MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 336 334 10 5 777133379 MTAMBWE KUSINI
37 WETE     SEKONDARI 125 126 7 6 773889572 PANDANI
38 UTAANI     SEKONDARI 134 677 18 15 773125828 UTAANI
39 MINUNGWINI     SEKONDARI 365 428 13 7 773145928 KIGONGONI
40 CHASASA     SEKONDARI 597 317 15 14 773339749 UTAANI
41 CHWALE     SEKONDARI 292 343 5 2 777482452 CHWALE
42 M/ULAYA     SEKONDARI 352 336 7 9 777458924 SELEMU
43 LIMBANI     SEKONDARI 146 152 5 5 777469245 LIMBANI
44 UONDWE     SEKONDARI 210 222 7 2 773130838 MTAMBWE KASKAZINI
45 SHENGEJUU     SEKONDARI 535 492 14 2 773168031 SHENGEJUU
46 KINYASINI     SEKONDARI 122 161 11 1 774799393 KINYASINI
47 PIKI     SEKONDARI 146 152 7 3 777468698 PIKI
48 PANDANI     SEKONDARI 210 222 8 5 777487574 PANDANI
49 M/MDOGO     SEKONDARI 535 492 17 4 777451920 M/MDOGO
50 GANDO      SEKONDARI 130 146 7 4 777466113 GANDO
51 KANGAGANI     SEKONDARI 190 210 7 6 777865634 KANGAGANI
52 KIZIMBANI     SEKONDARI 377 350 10 6 779831064 KIZIMBANI
JUMLA YA WALIMU NA WANAFUNZI 19526 19423 398 475