WILAYA YA MKOANI - MACHI, 2016
SKULI ZA SERIKALI
S/N JINA LA SKULI NGAZI YA ELIMU IDADI YA WANAFUNZI IDADI YA WALIMU NAMBARI YA SIMU YA M/MKUU SHEHIA
MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI WU WK WU WK
1 M/MKOANI MAANDALIZI     74 63 0 5 777497027 MBUYUNI
2 M/K/UWELENI MAANDALIZI     48 65 2 5 777845037 UWELENI
3 UKUTINI MAANDALIZI     353 299 3 12 777486796 UKUTINI
4 CHOKOCHO MAANDALIZI     489 464 10 5 773708375 CHOKOCHO
5 JAMBANGOME MAANDALIZI MSINGI   146 169 3 2 778682306 MIZINGANI
6 MKANYAGENI MAANDALIZI MSINGI   475 453 8 11 777861519 MKANYAGENI
7 KUNGUNI MAANDALIZI MSINGI   180 169 4 1 776915684 WAMBAA
8 MAKOMBENI MAANDALIZI MSINGI   240 240 4 15 777850607 MAKOMBENI
9 MIZINGANI MAANDALIZI MSINGI   443 407 5 11 777452570 MGAGADU
10 MWAMBE MAANDALIZI MSINGI   1183 1101 15 14 777466970 MWAMBE
11 MTANGANI MAANDALIZI MSINGI   313 271 10 0 777438453 MTANGANI
12 WAMBAA MAANDALIZI MSINGI   411 352 6 3 777684491 WAMBAA
13 MICHENZANI MAANDALIZI MSINGI   611 622 12 7 772524350 MICHENZANI
14 MTUHALIWA MAANDALIZI MSINGI   134 136 2 7 773178594 CHANGAWENI
15 TIRONI MAANDALIZI MSINGI   95 93 7 1 773305636 MBUGUANI
16 TASINI MAANDALIZI MSINGI   421 364 6 12 773074030 KIWANI
17 KANGANI MAANDALIZI MSINGI   728 621 8 26 772788017 KANGANI
18 MTAMBILE MAANDALIZI MSINGI   531 567 9 13 778753551 MTAMBILE
19 NGWACHANI MAANDALIZI MSINGI   545 527 4 15 773174413 NGWACHANI
20 KENGEJA MAANDALIZI MSINGI   752 738 9 21 773482272 KENGEJA
21 K/PANZA MAANDALIZI MSINGI   384 329 18 6 777488089 K/PANZA
22 CHAMBANI MAANDALIZI MSINGI   691 695 5 11 772653215 CHAMBANI
23 KIWANI MAANDALIZI MSINGI   635 585 10 17 777840413 KENDWA
24 TUMBI MAANDALIZI MSINGI   177 144 3 3 776432848 CHUMBAGENI
25 SHIDI MAANDALIZI MSINGI   91 88 2 1 773047849 SHIDI
26 DODO MAANDALIZI MSINGI   407 358 7 8 773176580 DODO
27 MAHUDUTHI MAANDALIZI MSINGI   219 198 0 6 777851919 MKUNGU
28 SH/MWAMBE   MSINGI   138 136 3 4 777422502 MWAMBE
29 NG'OMBENI A   MSINGI   527 458 2 23 773126376 MBUYUNI
30 NG'OMBENI B   MSINGI   349 364 4 13 777477981 MBUYUNI
31 MJIMBINI   MSINGI   332 288 4 11 772705195 MJIMBINI
32 MINAZINI   MSINGI   40 29 1 3 777456834 MINAZINI
33 MAKOONGWE MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 304 270 9 2 777863611 MAKOONGWE
34 CHWAKA MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 321 360 9 6 777497365 MTANGANI
35 CHOKOCHO     SEKONDARI 155 154 8 2 773499352 CHOKOCHO
36 MAUWANI     SEKONDARI 158 161 11 6 777702865 KENDWA
37 U/KENGEJA     SEKONDARI 95 46 9 2 773222520 KENGEJA
38 MTANGANI     SEKONDARI 97 93 6 0 777866286 MTANGANI
39 CHAMBANI     SEKONDARI 300 239 9 3 778858555 CHAMBANI
40 MTAMBILE     SEKONDARI 290 289 8 6 777496984 MTAMBILE
41 KENGEJA     SEKONDARI 286 357 13 8 773328078 KENGEJA
42 K/PANZA     SEKONDARI 70 142 6 3 777432434 K/PANZA
43 UWELENI     SEKONDARI 468 554 24 13 777473123 UWELENI
44 MAENDELEO     SEKONDARI 213 280 7 3 777436916 NGWACHANI
45 KIWANI     SEKONDARI 178 213 11 4 772893061 KIWANI
46 MKANYAGENI     SEKONDARI 200 216 16 5 777907782 MKANYAGENI
47 KANGANI     SEKONDARI 305 373 4 12 777461352 KANGANI
48 MIZINGANI     SEKONDARI 167 182 7 2 773642217 MIZINGANI
49 WAMBAA     SEKONDARI 253 258 10 0 773536043 WAMBAA
50 MWAMBE     SEKONDARI 243 264 10 3 773808395 MWAMBE
51 MAKOMBENI     SEKONDARI 155 160 8 6 773056801 MAKOMBENI
52 MICHENZANI     SEKONDARI 224 276 9 3 773484184 MICHENZANI
53 UKUTINI     SEKONDARI 134 182 5 2 773175769 UKUTINI
JUMLA YA WALIMU NA WANAFUNZI 16778 16462 385 383