WILAYA YA MJINI   -   MACHI, 2016
SKULI ZA SERIKALI
S/N JINA LA SKULI NGAZI YA ELIMU IDADI YA WANAFUNZI IDADI YA WALIMU NAMBARI YA SIMU YA M/MKUU SHEHIA
MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI WU WK WU WK
1 SAATENI MAANDALIZI     236 229 0 18 777840616 SHAURIMOYO
2 MAGOMENI MAANDALIZI     193 206 0 14 777423512 MAGOMENI
3 JANGOMBE MAANDALIZI     173 145 0 11 777427032 MIEMBENI
4 KIDUTANI MAANDALIZI     166 172 0 15 777456895 MKUNAZINI
5 NYERERE MAANDALIZI MSINGI   1054 1193 2 71 773318984 KWA WAZEE
6 SHAURIMOYO MAANDALIZI MSINGI   1145 1203 2 60 777468146 SHAURIMOYO
7 M/MAKUMBI MAANDALIZI MSINGI   748 824 4 54 773852301 M/MAKUMBI
8 MIGOMBANI MAANDALIZI MSINGI   443 461 2 30 777475023 MPENDAE
9 KISIWANDUI MAANDALIZI MSINGI   718 743 6 55 777871101 KISIWANDUI
10 MKUNAZINI MAANDALIZI MSINGI   275 272 5 30 777457040 MKUNAZINI
11 MUUNGANO MAANDALIZI MSINGI   744 712 5 42 773522053 MUUNGANO
12 KIDONGOCHEKUNDU  A   MSINGI   766 811 3 53 777502938 JANGOMBE
13 KIDONGOCHEKUNDU  B   MSINGI   594 562 3 54 777876747 JANGOMBE
14 MUEMBESHAURI   MSINGI   650 594 4 46 773177547 MUEMBESHAURI
15 KILIMAHEWA   A   MSINGI   777 851 6 45 777640722 K/HEWA JUU
16 KILIMAHEWA  B   MSINGI   895 873 3 52 774843982 K/HEWA JUU
17 CHUMBUNI    MSINGI   889 843 6 51 777425268 KARAKANA
18 KAJIFICHENI   MSINGI   895 873 2 32 777420386 MKUNAZINI
19 JANGOMBE  A   MSINGI   503 526 5 42 778169198 MIEMBENI
20 JANGOMBE  B   MSINGI   476 493 3 42 773091399 MIEMBENI
21 RAHALEO   MSINGI   425 457 3 53 773573999 RAHALEO
22 SEBLEINI   MSINGI   504 557 3 29 777234369 SEBLEINI
23 DARAJANI   MSINGI   502 493 3 39 777479996 VIKOKOTONI
24 MAKADARA   MSINGI   235 214 1 15 777494708 MAKADARA
25 HAILESELASSIE     SEKONDARI 870 992 28 43 777457027 MKUNAZINI
26 KWAMTIPURA     SEKONDARI 1049 1225 18 44 773039037 KILIMAHEWA
27 M/LADU     SEKONDARI 856 998 26 65 772280444 M/LADU
28 KIPONDA     SEKONDARI 135 190 14 12 777462216 KIPONDA
29 K/CHEKUNDU     SEKONDARI 996 1025 18 46 777877289 JANGOMBE
30 MIKUNGUNI     SEKONDARI 123 81 12 8 777495869 MKELE
31 CHUMBUNI      SEKONDARI 645 758 12 41 777470817 KARAKANA
32 LUMUMBA     SEKONDARI 491 330 16 12 777470477 MAKADARA
33 NYERERE     SEKONDARI 806 1177 36 25 776657064 KWA WAZEE
34 VIKOKOTONI     SEKONDARI 492 415 18 23 777852751 VIKOKOTONI
35 FORODHANI     SEKONDARI 373 391 14 28 777451246 KIPONDA
36 BENBELLA     SEKONDARI 0 888 22 24 777421963 MKUNAZINI
37 HAMAMNI     SEKONDARI 622 597 18 39 773335401 SHANGANI
38 FARAJA     SEKONDARI 976 1131 34 51 777138208 K/HEWA JUU
39 HURUMZI     SEKONDARI 244 307 15 23 777840310 KIPONDA
40 MPENDAE     SEKONDARI 756 697 21 27 773255022 MPENDAE
41 JANGOMBE     SEKONDARI 687 818 19 34 777951304 URUSI
42 TUMEKUJA     SEKONDARI 599 376 10 14 777457224 SHANGANI
JUMLA YA WALIMU NA WANAFUNZI  24726 26703 422 1512