WILAYA YA MICHEWENI - MACHI, 2016
SKULI ZA SERIKALI
S/N JINA LA SKULI NGAZI YA ELIMU IDADI YA WANAFUNZI IDADI YA WALIMU NAMBARI YA SIMU YA M/MKUU SHEHIA
MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI WU WK WU WK
1 UNGI MAANDALIZI     16 23 0 2 777133104 MSUKA MASHARIKI
2 KIUYU MAANDALIZI     61 79 1 2 773422610 KIUYU
3 MICHEWENI MAANDALIZI     118 114 0 4 777814268 MAJENZI
4 M/K/WINGWI MAANDALIZI     84 91 0 3 773278082 MAPOFU
5 KONDE MAANDALIZI     108 106 0 5 777849147 KONDE
6 KIPANGANI MAANDALIZI MSINGI   203 164 4 3 773233596 KONDE
7 KARUME MAANDALIZI MSINGI   429 432 6 3 777489119 SHUMBA MJINI
8 MKIA WA NG'OMBE MAANDALIZI MSINGI   101 123 6 1 773510170 TONDOONI
9 KONDE 'A' MAANDALIZI MSINGI   631 631 4 12 773705157 KONDE
10 KONDE 'B' MAANDALIZI MSINGI   525 505 4 11 777427458 KONDE
11 TUMBE MAANDALIZI MSINGI   1058 1026 11 11 773289553 TUMBE
12 WINGWI MAANDALIZI MSINGI   603 554 11 10 773146580 NJUGUNI
13 MTEMANI MAANDALIZI MSINGI   509 482 6 6 773730576 NJUGUNI
14 SHUMBA MAANDALIZI MSINGI   518 472 8 11 777841857 SHUMBAVYAMBONI
15 KINOWE MAANDALIZI MSINGI   578 518 7 10 777462285 KINOWE
16 MSUKA MAANDALIZI MSINGI   487 445 5 8 773181592 MSUKA MASHARIKI
17 MNARANI MAANDALIZI MSINGI   284 209 4 3 773165225 MAKANGALE
18 SIMAI   MSINGI   446 419 6 5 773390760 MAPOFU
19 MICHEWENI   MSINGI   1019 882 16 5 772986968 MAJENZI
20 HAROUN   MSINGI   242 249 5 3 773314876 MSUKA MASHARIKI
21 MAZIWANG'OMBE   MSINGI   373 465 15 1 772525151 MAZIWANG'OMBE
22 KIUYU   MSINGI SEKONDARI 703 799 18 5 773051842 KIUYU
23 SIZINI MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 525 524 8 5 773688383 SIZINI
24 MAKANGALE MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 579 610 4 4 773182640 MAKANGALE
25 CCK     SEKONDARI 133 120 28 1 773952761 KIUYU
26 MSUKA     SEKONDARI 219 203 8 2 779215331 MSUKA MASHARIKI
27 KINOWE     SEKONDARI 211 234 7 5 773304212 KINOWE
28 MICHEWENI     SEKONDARI 393 402 15 2 773260117 MAJENZI
29 WINGWI     SEKONDARI 613 681 23 3 773095707 NJUGUNI
30 TUMBE     SEKONDARI 217 256 13 2 777467081 TUMBE
31 KONDE CHANJAANI     SEKONDARI 402 546 15 5 772269428 KONDE
32 SHUMBA     SEKONDARI 158 174 9 3 777845730 SHUMBAVYAMBONI
33 CHWAKA TUMBE     SEKONDARI 201 173 11 2 777877976 TUMBE
JUMLA YA WALIMU NA WANAFUNZI  12747 12711 278 158