WILAYA YA MAGHARIBI   "A" na "B"-   MACHI, 2016
SKULI ZA SERIKALI
S/N JINA LA SKULI NGAZI YA ELIMU IDADI YA WANAFUNZI IDADI YA WALIMU NAMBARI YA SIMU YA M/MKUU SHEHIA
MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI WU WK WU WK
1 MFENESINI  MAANDALIZI     97 83 1 6 777848190 MFENESINI
2 KIEMBE SAMAKI 'A' MAANDALIZI MSINGI   545 683 4 29 778155262 K/SAMAKI
3 KIEMBE SAMAKI 'B' MAANDALIZI MSINGI   508 495 3 27 777879637 K/SAMAKI
4 DOLE MAANDALIZI MSINGI   144 145 2 12 777453549 DOLE
5 WELEZO MAANDALIZI MSINGI   863 952 3 41 774003462 WELEZO
6 FUONI 'A' MAANDALIZI MSINGI   672 734 3 48 777478069 F/KIBONDENI
7 FUONI 'B' MAANDALIZI MSINGI   828 725 4 42 773515145 F/KIBONDENI
8 KITONGANI MAANDALIZI MSINGI   229 194 3 12 776137365 DIMANI
9 KISAUNI MAANDALIZI MSINGI   611 685 2 28 777453343 KISAUNI
10 MWENGE MAANDALIZI MSINGI   498 465 9 11 773294388 MWAKAJE
11 KINUNI MAANDALIZI MSINGI   2431 2296 5 61 773920689 KINUNI
12 URAFIKI MAANDALIZI MSINGI   851 875 5 53 777864401 M/KWEREKWE
13 KIJITO UPELE 'A' MAANDALIZI MSINGI   1148 1287 2 49 773915522 PANGAWE
14 KIJITO UPELE 'B' MAANDALIZI MSINGI   1234 1290 2 58 773125988 PANGAWE
15 MAGOGONI MAANDALIZI MSINGI   1530 1550 2 48 773286602 MAGOGONI
16 M/KWEREKWE  'D' MAANDALIZI MSINGI   713 716 1 41 777483183 M/KWEREKWE
17 M/KWE 'F' MAANDALIZI MSINGI   823 803 2 51 777852228 M/KWEREKWE
18 M/KWE 'G' MAANDALIZI MSINGI   606 614 1 40 777459021 M/KWEREKWE
19 M/KWE 'H' MAANDALIZI MSINGI   655 645 5 58 777851873 M/KWEREKWE
20 KOMBENI MAANDALIZI MSINGI   600 560 5 23 778508011 KOMBENI
21 CHUKWANI MAANDALIZI MSINGI   454 444 9 23 777413922 CHUKWANI
22 BUBUBU 'A' MAANDALIZI MSINGI   457 523 4 56 777481884 BUBUBU
23 BUBUBU 'B' MAANDALIZI MSINGI   1199 1137 3 66 777428741 BUBUBU
24 MTONI MSINGI NA MAANDALIZI MAANDALIZI MSINGI   1122 1208 4 33 773420295 MTONI KIGOMENI
25 DIMANI MAANDALIZI MSINGI   774 788 4 9 777876934 DIMANI
26 MFENESINI MAANDALIZI MSINGI   224 214 5 39 777858482 MFENESINI
27 MWACHEALALE MAANDALIZI MSINGI   942 911 10 3 777867739 MWAKAJE
28 MTOPEPO 'A' MAANDALIZI MSINGI   112 100 6 54 773275803 MTOPEPO
29 MTOPEPO 'B' MAANDALIZI MSINGI   1550 1510 4 55 777861634 MTOPEPO
30 KIDICHI MAANDALIZI MSINGI   1473 1459 4 29 773187530 BUBUBU
31 KIBWENI MAANDALIZI MSINGI   843 953 1 26 777485528 KIBWENI
32 CHUINI MAANDALIZI MSINGI   637 725 3 50 773654927 CHUINI
33 KIZIMBANI MAANDALIZI MSINGI   911 943 5 12 777703831 KIZIMBANI
34 MAUNGANI MAANDALIZI MSINGI   249 233 8 23 778654068 MAUNGANI
35 LANGONI MAANDALIZI MSINGI   179 166 5 10 773963072 DOLE
36 BWEFUM MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 537 583 14 14 776014941 FUMBA
37 MTONI KIDATU MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 304 275 9 50 773526999 MTONI KIDATU
38 MBUZINI MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 1231 1334 6 42 777519546 MBUZINI
39 KIBONDENI MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 698 800 20 7 777275811 KIBONDENI
40 KAMA MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 358 336 8 31 773340059 KAMA
41 M/KWEREKWE  'E'   MSINGI   443 531 1 59 777436951 M/KWEREKWE
42 R/MWENDO   MSINGI   972 958 4 39 777221770 MWERA
43 KIANGA   MSINGI   626 683 4 24 778510949 KIANGA
44 CHUNGA   MSINGI   311 356 4 12 773865078 FUONI CHUNGA
45 KIHINANI   MSINGI   462 466 2 14 777482734 KIHINANI
46 MAUNGANI     SEKONDARI 173 183 8 10 773886741 MAUNGANI
47 KIANGA     SEKONDARI 216 257 6 8 777845089 KIANGA
48 MWANAKWEREKWE 'B'     SEKONDARI 705 751 10 51 777273415 M/KWEREKWE
49 KOMBENI     SEKONDARI 254 243 14 13 772686870 KOMBENI
50 MWENGE     SEKONDARI 212 223 13 3 773308053 MWAKAJE
51 KISAUNI     SEKONDARI 252 289 8 15 773302443 KISAUNI
52 KINUNI     SEKONDARI 705 940 8 31 777860681 KINUNI
53 CHUINI     SEKONDARI 478 559 13 32 777490398 CHUINI
54 LANGONI     SEKONDARI 266 279 12 10 777496259 DOLE
55 CHUKWANI     SEKONDARI 245 277 11 19 777869787 CHUKWANI
56 MFENESINI     SEKONDARI 363 443 16 15 777453616 MFENESINI
57 REGEZAMWENDO     SEKONDARI 540 599 11 22 777425391 MWERA
58 MWANAKWEREKWE 'C'     SEKONDARI 1466 1800 27 73 773164227 M/KWEREKWE
59 K/SAMAKI     SEKONDARI 1297 1270 48 38 777410379 K/SAMAKI
60 FUONI     SEKONDARI 704 886 9 51 777455958 FUONI KIBONDENI
61 MWANAKWEREKWE 'A'     SEKONDARI 956 1122 23 65 777473420 M/KWEREKWE
62 BIASHARA     SEKONDARI 316 220 21 15 777450599 TOMONDO
63 MTOPEPO     SEKONDARI 986 1148 17 40 773651990 MTOPEPO
64 MTONI KIGOMENI     SEKONDARI 470 524 7 27 622704080 MTONI KIGOMENI
65 MIKINDANI DOLE     SEKONDARI 103 132 12 10 777458253 DOLE
66 BUBUBU MPYA SEKONDARI     SEKONDARI 275 353 4 18 779442024 BUBUBU
67 BUBUBU  SEKONDARI     SEKONDARI 1019 1329 15 55 777413985 BUBUBU
JUMLA YA WALIMU NA WANAFUNZI 44655 47260 524 2139