WILAYA YA KUSINI - MARCHI, 2016
SKULI ZA SERIKALI
S/N JINA LA SKULI NGAZI YA ELIMU IDADI YA WANAFUNZI IDADI YA WALIMU  NAMBARI YA SIMU YA M/MKUU SHEHIA
MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI WU WK WU WK
1 KIJIGONI  MAANDALIZI     52 39 1 5 0776 114169 TASSANI
2 SOGEANI  MAANDALIZI     111 116 1 7 0777 496804 NGANANI
3 KIZIMKAZI MAANDALIZI     94 76 0 7 0777 841254 KIZIMKAZI MKUNGUNI
4 BWEJUU MAANDALIZI     66 71 1 8 0777 496013 BWEJUU
5 MUYUNI MAANDALIZI MSINGI   289 291 8 19 0774 119366 MUYUNI 'B'
6 KITOGANI MAANDALIZI MSINGI   146 141 6 8  0777 865011 KITOGANI
7 MIWALENI MAANDALIZI MSINGI   214 194 8 6 0777 492695 KIJINI
8 JAMBIANI MAANDALIZI MSINGI   371 322 6 16 0777 856181 J/KIKADINI
9 PAJE MAANDALIZI MSINGI   244 248 1 12 0777 493958 PAJE
10 BWEJUU   MSINGI   339 307 5 13 0773 240248 BWEJUU
11 KIKADINI   MSINGI   179 150 3 5 0777 643883 KIKADINI
12 KUSINI   MSINGI   362 317 7 12 0777 452655 MZURI
13 MTENDE   MSINGI   120 120 2 8 0777 856101 MTENDE
14 KIONGONI   MSINGI   250 255 6 11 0773 133037 KIONGONI
15 KAJENGWA   MSINGI   288 291 9 6 0777 439217 KAJENGWA
16 KIBUTENI   MSINGI   54 45 4 4 0777 491741 KIBUTENI
17 KIZIMKAZI MKUNGUNI   MSINGI   229 215 2 10 0777 514090 KIZIMKAZI
18 PETE   MSINGI SEKONDARI 174 164 8 5 0773 044517 PETE
19 MUUNGONI   MSINGI SEKONDARI 227 203 9 7 0777 452341 MUUNGONI
20 KIZIMKAZI DIMBANI   MSINGI SEKONDARI 267 249 12 6 0778 164296 K/DIMBANI
21 KIZIMKAZI MKUNGUNI     SEKONDARI 127 136 5 1 0773 887559 KIZIMKAZI
22 MTULE     SEKONDARI 104 72 9 2 0777 783673 KITOGANI
23 BWEJUU     SEKONDARI 158 171 11 3 0777 438075 BWEJUU
24 KUSINI     SEKONDARI 286 261 10 3 0773 206926 MZURI
25 PAJE     SEKONDARI 128 130 9 2 0777 461934 PAJE
26 MTENDE     SEKONDARI 81 98 5 0 0777 860455 MTENDE
27 JAMBIANI     SEKONDARI 276 259 13 5 0773 669542 JAMBIANI KIKADINI
28 MUYUNI     SEKONDARI 150 151 9 2 0777 485919 MUYUNI 'B'
29 MAKUNDUCHI     SEKONDARI 361 397 17 6 0777 470199 NGANANI
JUMLA YA WALIMU NA WANAFUNZI  5747 5489 187 199