WILAYA YA KATI - MARCHI, 2016
SKULI ZA SERIKALI
S/N MAJINA YA SKULI NGAZI YA ELIMU IDADI YA WANAFUNZI IDADI YA WALIMU NAMBARI YA SIMU YA M/MKUU SHEHIA
MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI WU WK WU WK
1 KIISILAM MPAPA MAANDALIZI     75 75 0 5 777876674 MPAPA
2 PAGALI MAANDALIZI     44 32 0 5 777703818 PAGALI
3 MREMBO UROA MAANDALIZI     81 75 0 9 773126878 UROA
4 BAMBI MAANDALIZI     101 89 0 6 777861031 BAMBI
5 JENDELE MAANDALIZI MSINGI   322 301 1 19 776245199 JENDELE
6 BUNGI MAANDALIZI MSINGI   254 256 3 10 776741709 BUNGI
7 KOANI MAANDALIZI MSINGI   241 260 2 12 773296313 KOANI
8 NDIJANI MSEWENI MAANDALIZI MSINGI   169 135 5 5 772212073 MSEWENI
9 NDIJANI  MAANDALIZI MSINGI   372 318 8 8 777494105 NDIJANI M/PUNDA
10 DUNGA MAANDALIZI MSINGI   333 347 4 19 773592830 DUNGA KIEMBENI
11 JUMBI MAANDALIZI MSINGI   460 454 3 28 773608192 JUMBI
12 KIBELE MAANDALIZI MSINGI   284 266 1 15 776779550 TUNGUU
13 UZINI   MSINGI   199 228 5 12 773304784 UZINI
14 MGENIHAJI   MSINGI   170 155 6 6 773143796 MGENI HAJI
15 DUNGA KIEMBENI   MSINGI   145 139 2 9 773290155 DUNGA KIEMBENI
16 PAGALI   MSINGI   222 229 6 11 777853084 PAGALI
17 UNGUJA UKUU   MSINGI   349 351 7 17 773080119 KAEBONA
18 BAMBI   MSINGI   370 378 5 22 772265123 BAMBI
19 MWERA   MSINGI   468 448 15 25 773528604 KOANI
20 UROA   MSINGI   271 244 5 18 777869212 UROA
21 MCHANGANI   MSINGI   249 203 3 11 777457083 MCHANGANI
22 CHWAKA   MSINGI   352 304 6 13 773122773 CHWAKA
23 KIBOJE   MSINGI   199 235 4 11 777243878 KIBOJE MKWAJUNI
24 PONGWE- MWERA MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 235 239 12 10 777855715 UBAGO
25 GHANA MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 417 378 12 10 777847542 GHANA
26 KIKUNGWI MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 239 209 8 12 773167353 KIKUNGWI
27 UBAGO MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 217 182 15 6 777491906 UBAGO
28 MARUMBI MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 154 177 5 11 777875987 MARUMBI
29 PONGWE PWANI MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 131 136 13 5 779374817 PONGWE PWANI
30 UKONGORONI MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 200 162 12 6 777482189 UKONGORONI
31 CHEJU MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 161 141 13 2 777871827 CHEJU
32 KIDIMNI MANDALIZI MSINGI SEKONDARI 277 314 6 19 777486472 KIDIMNI
33 MICHAMVI MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 177 150 10 4 774399751 MICHAMVI
34 CHARAWE   MSINGI SEKONDARI 129 147 11 4 777211937 CHARAWE
35 MIWANI   MSINGI SEKONDARI 218 239 11 7 777492518 MIWANI
36 TUNGUU   MSINGI SEKONDARI 286 283 7 18 773234390 TUNGUU
37 MACHUI   MSINGI SEKONDARI 282 293 7 7 777458376 MACHUI
38 UZI   MSINGI SEKONDARI 429 393 19 6 777691589 UZI
39 UMBUJI   MSINGI SEKONDARI 184 209 14 5 776666012 UMBUJI
40 MPAPA     SEKONDARI 128 152 8 3 777435830 MPAPA
41 UMOJA UZINI     SEKONDARI 329 344 14 13 777457794 UZINI
42 KIBELE     SEKONDARI 184 211 7 8 778129592 TUNGUU
43 CHWAKA     SEKONDARI 163 161 9 4 777846282 CHWAKA
44 JUMBI     SEKONDARI 129 185 5 19 777844204 JUMBI
45 JENDELE     SEKONDARI 132 148 10 4 777434616 JENDELE
46 KIBOJE     SEKONDARI 115 176 12 2 777861410 KIBOJE MKWAJUNI
47 DUNGA     SEKONDARI 250 290 14 11 773524563 DUNGA KIEMBENI
48 BAMBI     SEKONDARI 150 160 17 2 777489911 BAMBI
49 U/UKUU     SEKONDARI 183 213 9 5 777413665 U/U/KAEBONA
50 UROA     SEKONDARI 164 160 10 4 776686686 UROA
51 MWERA     SEKONDARI 335 386 13 13 777490641 KOANI
52 NDIJANI     SEKONDARI 170 234 21 6 773865417 NDIJANI M/PUNDA
JUMLA  YA WALIMU  NA WANAFUNZI 11898 11994 415 522