WILAYA YA KASKAZINI 'B'   -   MACHI,  2016
SKULI ZA SERIKALI
S/N MAJINA YA SKULI NGAZI YA ELIMU IDADI YA WANAFUNZI IDADI YA WALIMU NAMBARI YA SIMU YA M/MKUU SHEHIA
MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI WU WK WU WK
1 MUNADHAMATI MAANDALIZI     51 62 0 7 777590397 DONGE PWANI
2 MUANDA MAANDALIZI MSINGI   283 226 7 22 778699574 DONGE MCHANGANI
3 PANGATUPU MAANDALIZI MSINGI   89 77 5 1 773846549 KIDANZINI
4 KARANGE MAANDALIZI MSINGI   292 238 7 28 777196861 DONGE KARANGE
5 KIPANGE MAANDALIZI MSINGI   60 90 2 11 779157698 KIPANGE
6 KITOPE MAANDALIZI MSINGI   522 523 5 27 773234389 KITOPE
7 MAKOBA MAANDALIZI MSINGI   635 593 9 26 777873109 MAKOBA
8 BUMBWINI MAANDALIZI MSINGI   690 630 7 29 773237913 MISUFINI
9 MAHONDA MAANDALIZI MSINGI   705 690 3 31 776707348 MAHONDA
10 KINDUNI MAANDALIZI MSINGI   253 300 2 19 778882388 KINDUNI
11 MANGAPWANI MAANDALIZI MSINGI   173 158 2 16 772806069 MANGAPWANI
12 ZINGWEZINGWE MAANDALIZI MSINGI   51 30 2 0 777423424 ZIMGWEZINGWE
13 MATETEMA MAANDALIZI MSINGI   198 177 2 14 773208544 MATETEMA
14 FUJONI MAANDALIZI MSINGI   415 409 9 26 778157430 FUJONI
15 MGAMBO SKULI  MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 368 345 6 20 778159675 MGAMBO
16 KILOMBERO MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 332 356 14 8 777866834 KILOMBERO
17 KIWENGWA SKULI MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 302 310 16 9 777871714 KIWENGWA
18 UPENJA MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 263 263 9 12 777277147 UPENJA
19 KIYONGWE MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 394 346 18 3 773677007 MAFUFUNI
20 DONGE   MSINGI   390 378 16 25 773240216 DONGE PWANI
21 DONGE MTAMBILE   MSINGI   296 263 4 21 777863398 DONGE MTAMBILE
22 FUJONI     SEKONDARI 216 267 18 4 776720415 FUJONI
23 KITOPE     SEKONDARI 251 305 12 14 777493791 KITOPE
24 MAKOBA     SEKONDARI 216 337 13 4 776531168 MAKOBA
25 BUMBWINI     SEKONDARI 306 348 15 3 773179119 MISUFINI
26 MAHONDA     SEKONDARI 328 452 16 20 773931170 MAHONDA
27 DONGE     SEKONDARI 298 415 15 16 773537058 DONGE PWANI
28 MUANDA     SEKONDARI 213 210 12 12 773215986 MUANDA
JUMLA YA WALIMU NA WANAFUNZI 8590 8798 246 428