WILAYA YA KASKAZINI 'A'   -   MACHI,  2016
SKULI ZA SERIKALI
S/N MAJINA YA SKULI NGAZI YA ELIMU IDADI YA WANAFUNZI IDADI YA WALIMU NAMBARI YA SIMU YA M/MKUU SHEHIA
MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI WU WK WU WK
1 CHAANI KIKONGENI MAANDALIZI     95 105 1 4 778958570 KIKOBWENI
2 KIDOTI KILIMANI MAANDALIZI     60 54 1 3 773779449 KILIMANI
3 TAZARI MAANDALIZI     53 24 1 4 778666392 TAZARI
4 KIVUNGE MAANDALIZI     70 69 0 7 777109227 KIVUNGE
5 KIKOBWENI 'A' MAANDALIZI     15 16 0 2 776657760 KIKOBWENI
6 POTOA MAANDALIZI     159 129 0 5 773300473 POTOA
7 MKWAJUNI MAANDALIZI MSINGI   837 855 12 38 777795194 MKWAJUNI
8 TUMBATU MAANDALIZI MSINGI   662 767 17 9 773304768 UVIVINI
9 GAMBA MAANDALIZI MSINGI   393 366 4 29 773047660 GAMBA
10 KINYASINI MAANDALIZI MSINGI   629 534 10 28 777454220 KINYASINI
11 FUKUCHANI MAANDALIZI MSINGI   302 280 6 13 777476399 FUKUCHANI
12 MKOKOTONI MAANDALIZI MSINGI   363 391 5 17 777864470 MKOKOTONI
13 MATEMWE MAANDALIZI MSINGI   241 277 7 7 778863955 MATEMWE
14 M/MATONGA MAANDALIZI MSINGI   411 476 8 12 773050563 MATEMWE
15 CHAANI KIKOBWENI MAANDALIZI MSINGI   368 346 6 11 773308240 KIKOBWENI
16 KIJINI MAANDALIZI MSINGI   351 337 17 1 776657760 KIJIMI
17 BANDAMAJI MAANDALIZI MSINGI   248 247 4 10 779658543 BANDAMAJI
18 KIGOMANI MAANDALIZI MSINGI   260 488 6 6 773904600 KOGOMANI
19 BWEREU MAANDALIZI MSINGI   114 169 2 5 777947977 BWEREU
20 KILIMAJUU   MSINGI   104 78 5 2 772575939 MATEMWE /KUSINI
21 MOGA   MSINGI   199 186 3 9 779799170 MOGA
22 JONGOWE   MSINGI   257 257 7 26 777243885 JONGOWE
23 CHAANI   MSINGI   454 420 5 22 776081398 CHAANI MSINGI
24 PALE   MSINGI   101 107 7 13 773656623 PALE
25 MTOWAPWANI   MSINGI   74 84 2 7 773136149 MTAWAPWANI
26 POTOA   MSINGI   806 840 10 26 777198235 POTOA
27 KIJINI   MSINGI   351 337 17 1 777425723 KIJINI
28 PWANI MCHANGANI MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 405 419 15 9 776374200 PWANI MCHANGANI
29 NUNGWI MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 773 857 11 15 774646166 NUNGWI -BANDAKUU
30 KANDWI MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 318 316 14 5 773045577 KANDWI
31 KIGUNDA MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 303 329 10 7 7745382204 KIGUNDA
32 KILINDI MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 402 422 12 10 773919641 KILINDI
33 KIDOTI MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 733 751 17 16 777465269 KIDOTI
34 KIBENI   MSINGI SEKONDARI 594 666 10 24 777478591 KIBENI
35 KIDAGONI MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 155 136 4 7 777691465 KIDOTI
36 KIBUYUNI MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 533 418 11 21 777423863 KIDOMBO
37 MBUYUTENDE MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 210 231 10 0 776536251 MBUYUTENDE
38 MATEMWE     SEKONDARI 193 212 10 5 777497636 MATEMWE
39 KINYASINI     SEKONDARI 302 430 11 11 773521475 KINYASINI
40 JONGOWE     SEKONDARI 190 185 19 9 773613538 JONGOWE
41 TUMBATU     SEKONDARI 327 325 22 3 777477587 UVIVINI
42 CHAANI     SEKONDARI 324 265 13 8 773212193 CHAANI MSINGI
43 MKWAJUNI     SEKONDARI 352 607 24 13 777452850 MKWAJUNI
44 FUKUCHANI     SEKONDARI 119 186 9 4 777428481 FUKUCHANI
45 MLIMANI     SEKONDARI 193 216 11 4 772080006 MWATEMWE KUSINI
46 MAPINDUZI     SEKONDARI 156 221 12 5 777471650 MASINGINI 
47 GAMBA     SEKONDARI 247 301 7 14 777436799 GAMBA
48 PALE     SEKONDARI 247 301 7 14 777436799 PALE
49 POTOA     SEKONDARI 155 374 9 10 773182246 POTOA
50 NUNGWI     SEKONDARI 232 398 9 3 777424240 NUNGWI
51 KIDOTI     SEKONDARI 267 365 12 4 776399360 KIDOTI
JUMLA YA WALIMU NA WANAFUNZI 15707 17170 452 538