WILAYA YA CHAKE CHAKE  - MACHI, 2016
SKULI ZA SERIKALI
S/N JINA LA SKULI NGAZI YA ELIMU IDADI YA WANAFUNZI IDADI YA WALIMU NAMBARI YA SIMU YA M/MKUU SHEHIA
MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI WU WK WU WK
1 MADUNGU MAANDALIZI     92 132 0 9 773236838 MADUNGU
2 M/K/MACHOMANE MAANDALIZI     110 113 0 10 777424358 WARA
3 MGELEMA MAANDALIZI MSINGI   124 116 2 3 776643034 MGELEMA
4 CHANJAMJAWIRI MAANDALIZI MSINGI   516 535 3 20 777462968 MATALE
5 MATALE MAANDALIZI MSINGI   248 208 3 5 778500640 MATALE
6 MADUNGU MAANDALIZI MSINGI   707 756 4 26 773176354 MADUNGU
7 OLE MAANDALIZI MSINGI   1204 689 6 25 773295720 OLE
8 MICHAKAINI" A" MAANDALIZI MSINGI   590 619 5 30 777472948 CHACHANI
9 MICHAKANI "B" MAANDALIZI MSINGI   628 696 1 29 777857029 MSINGINI
10 WAWI MAANDALIZI MSINGI   596 524 3 26 777489958 MGOGONI
11 VITONGOJI MAANDALIZI MSINGI   807 800 8 24 777362393 VITONGOJI"A"
12 ZIWANI MAANDALIZI MSINGI   421 389 4 16 773072311 ZIWANI
13 PEMBENI MAANDALIZI MSINGI   204 189 6 2 777421205 ZIWANI
14 AL SWADIQ MAANDALIZI MSINGI   276 187 0 13 773095045 MVUMONI
15 KILINDI MAANDALIZI MSINGI   471 446 8 8 777415607 KILINDI
16 PUJINI MAANDALIZI MSINGI   625 626 11 18 773182292 PUJINI
17 WESHA MAANDALIZI MSINGI   406 394 0 17 778453132 WESHA
18 PONDEANI MAANDALIZI MSINGI   293 223 2 14 773176010 TIBIRINZI
19 MBUZINI MAANDALIZI MSINGI   715 596 4 22 777847050 MBUZINI
20 NG'AMBWA MAANDALIZI MSINGI   274 244 3 14 773838191 NG'AMBWA
21 FURAHA MAANDALIZI MSINGI   337 387 1 16 773339653 MVUMONI
22 VIKUNGUNI MAANDALIZI MSINGI   412 406 3 15 773176733 NG'AMBWA
23 SHUNGI MAANDALIZI MSINGI   251 222 6 8 777482218 SHUNGI
24 UWANDANI MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 478 493 13 9 774576921 UWANDANI
25 NDAGONI MAANDALIZI MSINGI SEKONDARI 550 581 13 4 773691429 NDAGONI
26 BIRIKAU MAANDALIZI MSINGI   254 238 7 7 773288949 MICHUNGWANI
27 KWALE MAANDALIZI MSINGI   868 893 3 26 777483263 KWALE
28 NGOMENI   MSINGI   34 31 3 0 777512093 MGELEMA
29 CHANJAANI MAANDALIZI MSINGI   291 294 3 11 777855354 CHANJAANI
30 KILINDI     SEKONDARI 195 142 9 0 773223053 KILINDI
31 SHAMIANI     SEKONDARI 583 733 11 25 777491840 MADUNGU
32 NG'AMBWA     SEKONDARI 137 145 8 6 777424783 NG'AMBWA
33 PUJINI     SEKONDARI 264 286 10 3 777424670 PUJINI
34 KWALE     SEKONDARI 184 117 2 8 773313776 KWALE
35 DR.OMAR     SEKONDARI 427 439 13 5 773191481 MGOGONI
36 PONDEANI     SEKONDARI 222 204 3 13 773472061 TIBIRINZI
37 FURAHA     SEKONDARI 126 137 7 2 777046431 MVUMONI
38 VIKUNGUNI     SEKONDARI 106 176 7 2 777879024 NG'AMBWA
39 MADUNGU     SEKONDARI 225 331 9 8 777431557 MADUNGU
40 ZIWANI     SEKONDARI 205 231 9 4 777870711 ZIWANI
41 MBUZINI     SEKONDARI 193 216 5 7 777865898 MBUZINI
42 VITONGOJI     SEKONDARI 291 353 11 7 772332366 VITONGOJI"A"
43 WESHA     SEKONDARI 163 240 10 3 776830991 WESHA
44 CHANJAMJAWIRI     SEKONDARI 304 314 8 8 777453059 MATALE
45 FIDEL CASTRO     SEKONDARI 402 330 14 5 777429243 WAWI
46 OLE     SEKONDARI 295 306 10 5 773204225 0LE
  JUMLA YA WALIMU NA WANAFUNZI 17104 16727 271 538