WALIOFAULU KUJIUNGA NA DARASA LA VIPAWA SKULI YA SEKONDARI FIDEL CASTRO MWAKA 2017
EXAM NO: JINA KAMILI JINSIA SKULI
42 HAMAD MBWANA BAKAR MME NG'AMBWA
23 HAFSA  OMAR  HAMAD MKE MICHAKAINI 'A'
10 ASHURA GHALIB MOH'D. MKE  MICHAKAINI  'B'
110 MUZAMMIL ALI MOH'D MME CHANJAMJAWIRI
28 ARIF OMAR  ALI MME  AL-SADIK
36 KHALID SAID SOUD MME  AL-SADIK
119 MOHAMMED SEIF MOHAMMED   MME MBUZINI
120 MUDATHIR ALI RASHID  MME MBUZINI
60 AHMAD ALI SALEH MME SIMAI
86 MOH’D ABDALLA KHATIB MME SIMAI
55 ABDALLA   SULEIMAN ABDALLA MME SIZINI
12 NADIYA SHAIB JADI MKE FINYA
37 KHAMIS HAMAD FAKI MME MTEMANI
136 NASIR  ABDALLA  SAID MME MTAMBILE
78 ABDUL-MAJID ALI YUSSUF MME  NG'OMBENI  'A'
25 ZEANA SALIM MASSOUD MKE GANDO
114 DAUDI FAKI KHAMIS MME  MCHANGA MDOGO
52 ALI SALIM KHAMIS MME KANGAGANI
89 SALMA  NASSOR  HASSAN MKE MITIULAYA
168 HUDHAIF KOMBO  DHAMIR MME MITIULAYA
52 HAJRA  SAID  OMAR MKE JADIDA
197 AYOUB  OMAR  SALUM MME JADIDA
1 AMINA  KASSIM  MOH'D MKE LIMBANI
36 ZAINAB ALI RASHID  MKE BOPWE
79 ZAKARIA YAHYA ALI  MME BOPWE
WALIOFAULU KUJIUNGA NA MCHEPUO WA SAYANSI SKULI YA SEKONDARI FIDEL CASTRO MWAKA 2017
EXAM NO: JINA KAMILI JINSIA SKULI
116 ABRAHMAN SALUM SHARIFF MME SHENGEJUU
122 ABDILLAH   HEMED   HAMAD MME MITIULAYA
153 ARIF   MBWANA   FAKI MME MITIULAYA
108 YUSRA OMAR OTHMAN MKE MADUNGU 'A'
94 SUMAIYA ALI YUSSUF MKE MADUNGU 'A'
41 IDD KHALFAN SHARIF MME NDAGONI
77 BILALI MBAROUK KHAMIS MME CHANJAMJAWIRI
55 YASIR OMAR JUMA MME  AL-KHAMISI CAMP
16 SAADA SALIM KITWANA MKE  AL-KHAMISI CAMP
WALIOFAULU KUJIUNGA NA MCHEPUO WA SAYANSI SKULI YA SEKONDARI CHASASA MWAKA 2017
EXAM NO: JINA KAMILI JINSIA SKULI
281 SADRA  ALI  CHANDE MME JADIDA
284 SAID  MOHAMED  SAID MME JADIDA
302 SULEIMAN  SAID  ALI MME JADIDA
10 KHADIJA MZEE KHAMIS MKE BOPWE
104 IBRAHIM HAMAD ALI MME OLE
5 AWEINA  KHAMIS  SULEIMAN MKE LIMBANI
135 KHAMIS SAID OMAR MME  MCHANGA MDOGO
81 MAIMUNA SULEIMAN KHAMIS MKE JADIDA
44 FITRA  SALEH  OMAR  MKE JADIDA
30 FATHIYA MASSOUD  SHAMTE MKE JADIDA
306 YUSSUF  OMAR  ALI MME JADIDA
59 HASSAN      KOMBO    HAMAD MME KANGAGANI
77 LATIFA   KHAMIS HUSSEIN MKE JADIDA
57 HAJI SHEHE HAMAD MME KANGAGANI
95 ARIF ALI MUSSA MME OLE
82 REHEMA   AME  VUAI MKE MITIULAYA
33 FATMA  BAKAR  MASSOUD MKE JADIDA
16 MUZNE AHMADA  SALIM MKE BOPWE
67 KAUTHAR  SAID  HAMAD MKE JADIDA
69 MASSOUD  JUMA  SAID MME LIMBANI
1 ADHRA   ALI MUSSA MKE JADIDA
33 SHEMSA ALI ABDALLA  MKE BOPWE
93 SAHIA ISSA SALIM MKE SHENGEJUU
64 IQIRABIN  ABDALLA  SAID MME LIMBANI
35 SEIF MOH'D SEIF MME MAZIWANI
120 ABDALLA   NASSOR  HAMAD MME MITIULAYA
29 SHAHRAZAD SALUM SIYAH MKE  MZAMBARAU TAKAO
12 LUTFIA  HAMAD MUSSA MKE BOPWE
88 SALMA   ALI  MBAROUK MKE MITIULAYA
127 SADA OMAR  BAKAR MKE JADIDA
WALIOFAULU KUJIUNGA NA MCHEPUO WA SAYANSI SKULI YA SEKONDARI YA WANAWAKE UTAANI MWAKA 2017
EXAM NO: JINA KAMILI JINSIA SKULI
28 HINDU  SAID   MOH'D MKE MICHAKAINI 'A'
18 HAMIDA  ALI  SULEIMAN MKE WAWI
31 RIZIKI SULEIMAN ALI MKE VIKUNGUNI
69 SABIHA KHAMIS HAMAD. MKE  MICHAKAINI  'B'
53 MUL-HAT MOH'D YUSSUF. MKE  MICHAKAINI  'B'
1 AHLAM       JUMA            ISSA  MKE  AL-SADIK
33 HAULAT RASHID ABRAHMAN. MKE  MICHAKAINI  'B'
41 IL-HAM FAKI JUMA MKE MADUNGU 'A'
32 RAYA ABDALLA MOHD MKE  KONDE 'B'
1 AISHA SALIM SLEYYUM MKE SIMAI
6 FATMA ALI MBAROUK MKE FINYA
104 SALHA  SAID  HAMAD  MKE KONDE  'A'
46 SAUMU YUSSUF JUMA MKE NGWACHANI
8 AMINA SALIM  SALEH MKE MTAMBILE
58 SALAMA  KHAMIS AMRAN MKE  NG'OMBENI  'A'
9 ARUWA  AHMAD  JUMA MKE MTAMBILE
85 SUMAIYA OMAR HAJI MKE  MCHANGA MDOGO
2 AIMAN  SHARABIL  BAKAR MKE JADIDA
103 RAHIBA  ALI  HAMAD MKE JADIDA
59 MBASHO  ABDALLA SAID MKE MITIULAYA
35 JANNAT MOHD IBRAHIM MKE VITONGOJI
45 ZUWENA ALI OMAR MKE VIKUNGUNI
24 FATMA HAMAD FAKI MKE VITONGOJI
17 KHAIRAT ALAWI MOH’D MKE NG'AMBWA
20 THUWAIBA NASSOR ALIY MKE  AL-KHAMISI CAMP
56 MARIAM HAJI MAKAME MKE MADUNGU 'A'
77 TAMIMA ABASS SHEHA. MKE  MICHAKAINI  'B'
9 KHADIJA      ABDALLA    MOH'D MKE  AL-SADIK
69 NAWAL   ABDALLA   MOHAMED MKE MITIULAYA
27 FATHIYA  ALI  DADI MKE JADIDA
24 RAHMA MUSSA HAJI  MKE BOPWE
68 KHADIJA  ALI  KHAMIS MKE JADIDA
5 AISHA  MOH'D  NASSOR MKE KONDE  'A'
50 SHARIFA MAKAME MSHAMATA MKE SIMAI
WALIOFAULU KUJIUNGA NA MCHEPUO WA SAYANSI SKULI YA SEKONDARI  MKANYAGENI MWAKA 2017
EXAM NO: JINA KAMILI JINSIA SKULI
18 SALMA            SULEIMAN    MAKAME MKE  AL-SADIK
35 HANTAMAH ALI MUHAMMED MKE MADUNGU 'A'
50 SUMAIYA  ABDULLAH  OMAR MKE WAWI
42 MAATHIR  MUNIR  AHMED MKE MICHAKAINI 'A'
5 ASMA MOH'D ABDALLA MKE VIKUNGUNI
3 ARAFA HAMAD BAKARI MKE MADUNGU 'A'
50 MILFAT HAMAD ALI. MKE  MICHAKAINI  'B'
22 FATMA MZEE MOH'D MKE  NG'OMBENI  'A'
4 FARHIA ALY  MOH'D                                                                                                MKE UKUTINI
28 MARYAM IDDI SALEH MKE KIWANI
52 RAUHIYA RAMADHAN JUMA MKE  NG'OMBENI  'A'
61 SALMA OMAR SALUM MKE  NG'OMBENI  'A'
55 SABIHA MACHANO MOH'D MKE  NG'OMBENI  'A'
15 FARHIYA ALI MZEE MKE  NG'OMBENI  'A'
30 SAMIRA SALEH HASSAN MKE MJIMBINI
84 UMULKUTHUM MAALIM  MOH'D MKE MTAMBILE
88 ZUHURA  MUSSA JUMA MKE MTAMBILE
14 NUZLAT RASHID HAMAD MKE FINYA
19 KAUTHAR ALI BAKAR MKE SIMAI
24 HADIA      MBAROUK     ALI MKE TUMBE
72 KHAULAT  ALI  RAJAB MKE JADIDA
30 RAYA MOHD ALI MKE JOJO
10 MAHFUDHA HABIBU SAID MKE GANDO
2 AISHA  OTHMAN  BAKAR MKE LIMBANI
21 FATMA AME BAKAR MKE  MCHANGA MDOGO
100 ALI       SHARIF      ALI MME TUMBE
59 ADAM ABRAHMAN BAKAR MME SIMAI
80 MBAROUK   SALIM    HEMED MME SHUMBA
57 ALI BAKAR KHAMIS MME  KONDE 'B'
132 RASHID MUSSA BAKAR MME OLE
70 MASSOUD  MALIK  SALIM MME LIMBANI
67 NASSRA   IDDIY   HAJI MKE MITIULAYA
31 MUNIRA RAMADHAN AHMADA MKE SIMAI
69 HAMZA        YUSSUF      HAJI MME SIZINI
86 JUMA OMAR ALI MME NGWACHANI
29 SALAMA OMAR ABDALLA MKE MJIMBINI
139 MAKAME JUMA FADHIL MME MWAMBE
94 SALEH HAJI OTHMAN MME JOJO
72 MUHUSIN ALI SHAURI MME DODO
104 WALID MUSSA NASSOR MME NGWACHANI
WALIOFAULU KUJIUNGA NA MCHEPUO WA KOMPYUTA SKULI YA SEKONDARI CHASASA MWAKA 2017
EXAM NO: JINA KAMILI JINSIA SKULI
7 ASMAA ALI HAMAD  MKE MBUZINI
11 KHAIRAT      HEMED        MMAKA MKE  AL-SADIK
36 KHADIJA  HUSSEIN ABDALLA   MKE MICHAKAINI 'A'
42 MARYAM     FAKI       BAKAR MKE TUMBE
37 HADIA HAMAD MOH'D  MKE KONDE  'A'
152 YUSSUF     HAMAD     MWINYI MME TUMBE
23 ASYA  MOH'D  KHAMIS MKE MTAMBILE
16 FAS-HIYA JUMA BAKAR MKE  NG'OMBENI  'A'
64 SHOMARI MRISHO SHOMARI MME MJIMBINI
17 ASYA   JUMA OMAR  MKE JADIDA
58 MARYAM SAID KASSIM MKE MITIULAYA
3 AISHA SALEH ABDALLA MKE KIZIMBANI
126 SABRA  SALIM  MOHAMED MKE JADIDA
125 SABRA  SAID  MUSSA MKE JADIDA
34 KAUTHAR SULEIMAN MOHD MKE OLE
3 AISHA   ALI     ALI MKE MITIULAYA
34 HAMIDA   ABDI   JUMA MKE MITIULAYA
50 FAHAD ABDALLA HAMAD  MME BOPWE
109 ABDUL-HAMID KASSIM SULTAN MME KIZIMBANI
54 FAKI           MOH'D      YUSSUF MME KANGAGANI
WALIOFAULU KUJIUNGA NA MCHEPUO WA SAYANSI SKULI YA SEKONDARI MADUNGU MWAKA 2017
EXAM NO: JINA KAMILI JINSIA SKULI
15 FARHAM MOH'D JUMA. MKE  MICHAKAINI  'B'
116 ZUHURA ABDULLA JUMA MKE MADUNGU 'A'
1 ASMA  SAID  HAMAD MKE KWALE
85 ZUHURA BAKAR ALI MKE VITONGOJI
16 REHEMA HAMAD SHAIBU MKE  AL-SADIK
59 NAIFAT  SEIF  HAMAD MKE KWALE
11 FATMA SALEH KHAMIS MKE NG'AMBWA
34 KAUTHAR   SAID  MOH'D MKE MICHAKAINI 'A'
109 ZAINAB HAMAD ALI MKE MADUNGU 'A'
61 NASRA  ALI  OMAR MKE KWALE
8 BIMKUBWA ALI MOH'D MKE VIKUNGUNI
22 NADHIHA  KHALFAN  SAID MKE SHUNGI
125 HASHIM   SALIM  MOH'D MME MICHAKAINI 'A'
100 AHMED HASHIM SULEIMAN. MME  MICHAKAINI  'B'
106 AHMED  ABDI  SAID MME MICHAKAINI 'A'
90 ABRAHMAN HEMED NASSOR. MME  MICHAKAINI  'B'
32 ALLY SULEIMAN  ALI MME  AL-KHAMISI CAMP
75 ALAWY OMAR SAID  MME MBUZINI
130 ABUBAKAR MOH'D HAJI MME MADUNGU 'A'
62 SALIM          SHEHA      KAHTAN MME NDAGONI
49 RASHID JUMA MOH'D MME  AL-KHAMISI CAMP
5 AISHA MOH'D AYOUB. MKE  MICHAKAINI  'B'
73 SAUMU JONGO JUMA MKE VITONGOJI
32 ZUHURA  MOH’D  KHAMIS  MKE SHUNGI
85 TATU  ISSA  RASHID MKE KWALE
87 ZUHURA   ABDULLA   ALEY MKE MICHAKAINI 'A'
32 RUKIA MOH'D KHAMIS MKE VIKUNGUNI
38 NUWAIRA KHALFAN ISSA  MKE MBUZINI
102 ABDULMAJID  HEMED  KHALFAN MME KWALE
93 ABUBAKAR HAMID UBWA. MME  MICHAKAINI  'B'
117 FAROUK  MOH'D  HAMAD MME MICHAKAINI 'A'
72 ALI SHAIB MOH'D MME CHOKOCHO
93 KHAMIS KHALFAN SAID  MME  NG'OMBENI 'B'
WALIOFAULU KUJIUNGA NA MCHEPUO WA UFUNDI SKULI YA SEKONDARI KENGEJA MWAKA 2017
EXAM NO: JINA KAMILI JINSIA SKULI
13 FATMA SEIF MOH'D MKE NGWACHANI
62 ZULEIKHA ALI FAKI MKE KIWANI
42 MUNAWARAT ALI HAFIDH MKE  NG'OMBENI  'A'
6 ASHA KASSIM MJAKA MKE CHOKOCHO
73 SHUWEKHA   MBAROUK  KHAMIS MKE MICHAKAINI 'A'
17 FATMA SALIM MOH'D SALIM MKE CHANJAMJAWIRI
103 KHAMIS SALIM KHAMIS MME MKANYAGENI
94 HEMED OTHMAN ALI MME  NG'OMBENI  'A'
58 OMAR ALI BUSHIR MME MJIMBINI
33 HAJI  FAKI  MAKAME MME KISIWA PANZA
38 HAJI SAID KHAMIS MME UKUTINI
135 ALI KASSIM HEMED MME MADUNGU 'A'
93 ABDALLA  IDRISA  JUMA  MME MICHAKAINI 'A'
89 ABDUL-KADIR MOH'D MWALIM. MME  MICHAKAINI  'B'
187 SALEH MASOUD HASSAN MME MADUNGU 'A'
57 NASSIR             ALI   SALEH MME NDAGONI
75 NASSIR  MAULID  HABIB MME LIMBANI
185 MOH’D   BAKAR   KHAMIS MME MITIULAYA
164 HAJI      ALI   HAJI MME MITIULAYA
197 MSELEM SALEH  MSELEM  MME KONDE  'A'
93 AKRAM     HAMAD    JABU MME TUMBE
134 AHMED MOH'D ABDULRAHMAN MME MADUNGU 'A'
102 YUNUS  SALIM  KASSIM MME MAKANGALE
99 SULEIMAN  SALIM  MKADAM MME MAKANGALE
101 MOHAMED SALEH SALUM  MME  NG'OMBENI 'B'
40 IDRISA   AME  HAMAD MME KISIWA PANZA
71 HAFIDH  SALUM BAKAR MME NGWACHANI
32 ABDUL-RAZAK IMAM JUMA MME UKUTINI
163 ABDALLA  MASSOUD  SAID MME JADIDA
78 RASHID  MALIK  SALIM MME LIMBANI
140 MOH'D HASSAN ABDALLA MME U0NDWE
201 FAROUK  MOHAMED  SAID MME JADIDA
92 SULEIMANA SAID KHAMIS MME PIKI
124 ABDUL – KADIR  SHAIB  ALI MME MITIULAYA
165 ABDILLAH  YUSSUF  KHAMIS MME JADIDA
WALIOFAULU KUJIUNGA NA MCHEPUO WA BIASHARA SKULI YA SEKONDARI CHASASA MWAKA 2017
EXAM NO: JINA KAMILI JINSIA SKULI
58 NAIFAT  ABDALLA  MAULID MKE KWALE
6 FATMA MUHAMMED AMOUR MKE  AL-KHAMISI CAMP
12 ASMINI  KHERI  YUSSUF MKE KWALE
21 ABRAHMAN    HAKIM           TALIB MME  AL-SADIK
133 AHMAD ABDUL-KADIR MOH'D MME MADUNGU 'A'
69 MUSSA  MASSOUD  HAMAD MME MGOGONI
38 KHATWAB SALIM  HAMZA MME KINYASINI PEMBA
81 JUMA  ALI  SWALEH MME MAKANGALE
76 IS-MAIL SHARIF KOMBO  MME SIMAI
108 ZAINAB  SAID  JUMA MKE MITIULAYA
20 AWENA SAID  MBAROUK MKE JADIDA
137 SHUWENA  ISSA  HAMAD MKE JADIDA
27 FATMA  JUMA  ALI MKE MITIULAYA
64 IL-HAM  SEIF  SAID MKE JADIDA
102 ZAYNAB KHAMIS MAKAME MKE KIZIMBANI
141 SULTAN SULEIMAN HEMED MME OLE
76 SALUM   SULEIMAN  ALI MME KANGAGANI
231 WAHID   HAMAD   FAKI MME MITIULAYA
57 IBRAHIM KHAMIS KHATIB MME BOPWE
73 MUDRIK  MOH'D  IDDI MME LIMBANI
WALIOFAULU KUJIUNGA NA MCHEPUO WA KIISLAMU CHUO CHA KIISLAMU PEMBA MWAKA 2017
EXAM NO: JINA KAMILI JINSIA SKULI
55 NADHIRA SALEH SAID MKE VITONGOJI
10 FATMA SALUM ABDALLA MKE VIKUNGUNI
2 FATMA ABUBAKAR HAMAD MKE MTEMANI
2 AMINA       SAID       YUSSUF MKE TUMBE
7 HAITHAM KHELEF RASHID MKE FINYA
4 AISHA  JUMA  KHAMIS  MKE KONDE  'A'
27 KHAIRAT HEMED SAID MKE KINOWE
76 KHAMIS       ALI             HAJI MME SIZINI
59 SULEIMAN   MAABAD   SHARIF MME  MAZIWA NGOMBE
52 YASSIR HASSAN MTUMWA MME KINYASINI PEMBA
224 SAMMIH  ALI MOH'D MME KONDE  'A'
83 MARYAM  HAMAD  ISSA MKE JADIDA
87 UMMUL-KHER ALI KHATIB MKE  MCHANGA MDOGO
68 NURIYA ALI SULEIMAN MKE KIZIMBANI
148 ISMAIL MBAROUK JUMA MME SHENGEJUU
44 SAID SULEIMAN HAMAD MME MKOTE
167 HIZZAR   TAHIR   IS – HAKA MME MITIULAYA
162 TAIMUR SAID SEIF. MME  MICHAKAINI  'B'
47 SHADIDA MOH'D MAALIM MKE NGWACHANI
200 SAID  HAJI  JUMA MME MICHEWENI
190 SHAMII AMOUR SULEIMAN MME MADUNGU 'A'
5 AMINA AZIZ RASHID  MKE NG'AMBWA
46 SANIA MASSOUD ABDI MKE SIMAI
1 AHLAM   MOHAMED   KHALFAN MKE MITIULAYA
44 RUKIA  RASHID  SULEIMAN MKE WESHA
30 TALHIYA RAMADHAN JUMA MKE NG'AMBWA
23 LAILAT ISSA YUSSUF MKE SIMAI
70 RAIDA ISSA MOHAMMED MKE MADUNGU 'A'
27 HAPSA LALI MAKAME MKE  NG'OMBENI  'A'
51 HAJRA  AMOUR  JUMA MKE JADIDA
7 FATMA  MUSSA SAID MKE LIMBANI
183 LUKMAN   THANI   MUSSA MME MITIULAYA
191 MKUBWA  MOHAMED  SLEIMAN MME MINUNGWINI
45 SALEH KASSIM SALIM MME MKOTE
85 AMOUR SAID AMOUR  MME MBUZINI